Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1590651     Zakończyło się kształcenie i zdawanie egzaminów zawodowych przez pierwszych w historii naszej szkoły kursantów pszczelarstwa. Była ich dość duża grupa. Warto wspomnieć, iż rozpoczęło naukę 49 osób, a ukończyło 41. Słuchacze dojeżdżali na zajęcia z okolic Kutna, Koła, Włocławka, Gostynina czy Brodnicy, gdyż żadna inna placówka nie prowadzi takich kursów w tamtych rejonach. Reprezentowali różnoraki przekrój zawodowy i wiekowy. Łączyła ich wspólna pasja pszczelarska. Dzięki zaangażowaniu wysokiej klasy specjalistów, m.in. Marka Podlewskiego, kursanci wynieśli wysoki poziom wiedzy i zdobyli poważne umiejętności zawodowe. Brali udział w rozmaitych imprezach pszczelarskich, np. Święto Miodu, Dzień Pszczelarza.
     Uczestniczyli w licznych wyjazdach studyjnych, wycieczkach, np. szkolnym autokarem na Podkarpacie, w rejon znany z produkcji pszczelarskiej i miejsce działalności firm produkujących sprzęt związany z ta branżą. Widząc zapotrzebowanie na kształcenie w tej branży w szkole uruchomiona została pracownia produkcji pszczelarskiej, zakupiono dodatkowy sprzęt oraz powiększono szkolną pasiekę edukacyjną. Do egzaminu zawodowego przystąpiło 40 słuchaczy. Egzaminatorem skierowanym przez OKE w Gdańsku był Mirosław Worobik, ekspert od pszczelarstwa, a jednocześnie dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli koło Lublina, który wysoko ocenił przygotowanie kowalskich kursantów. Po egzaminach zawodowych kursanci zebrali się na spotkaniu pożegnalnym, na którym wyrażając swą wdzięczność za przekazaną wiedzę i zaangażowanie w ich edukację, przekazali do szkolnej pasieki ufundowany przez nich ul typu Dadanta. Widnieje na nim przymocowana tabliczka ze stosowną inskrypcją. Wielu słuchaczy zachęcanych przez dyrekcję i nauczycieli wyrażało zainteresowanie dalszym kształceniem w tej dziedzinie. Szkoła zobowiązała się zorganizować dla zainteresowanych kurs w zawodzie technik pszczelarz, kwalifikacja R.17 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej.
Obecnie w naszej szkole prowadzony jest kolejny kurs pszczelarski R.04, na który uczęszcza 28 osób. W nowym roku szkolnym 2017/18, jesienią planowane jest uruchomienie następnego. Chętni już teraz mogą się zapisywać w sekretariacie szkoły.
P1590659.jpgP1590656.jpgP1590658.jpgP1590631.jpgP1590638.jpgP1590643.jpgP1590652.jpgP1590655.jpgP1590629.jpgP1590627.jpgP1590639.jpgP1590637.jpgP1590630.jpgP1590626.jpgP1590654.jpgP1590628.jpgP1590653.jpgP1590625.jpgP1590622.jpgP1590650.jpgP1590657.jpgP1590641.jpgP1590633.jpgP1590648.jpgP1590634.jpgP1590651.jpgP1590623.jpgP1590624.jpgP1590649.jpgP1590635.jpgP1590632.jpgP1590647.jpg