Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

w Kowalu zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018

 

Kadra kierownicza

 • Dyrektor - mgr Andrzej Zdrojewski
 • Wicedyrektor - mgr Arkadiusz Ciechalski
 • Kierownik Szkolenia Praktycznego - mgr inż. Iwona Daniel


Nauczyciele

1. mgr Anna Andrzejewska - język angielski
2. Witold Bogusławski - przedmioty zawodowe
3. mgr Monika Chabasińska - język polski
4. mgr inż. Ireneusz Danielewski - przedmioty zawodowe
5. mgr Wiesław Gralak - fizyka
6. mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska - przedmioty zawodowe
7. mgr inż. Krzysztof Jankowski - przedmioty zawodowe
8. mgr Rafał Jankowski - wychowanie fizyczne
9. mgr inż. Anna Kopacka - przedmioty zawodowe
10. mgr inż. Andżelika Kopczyńska - przedmioty zawodowe
11. mgr inż. Krzysztof Kordyl - przedmioty zawodowe
12. mgr Sylwia Kubiak - matematyka
13. mgr inż. Dariusz Kulpa - przedmioty zawodowe
14. mgr Joanna Laskowska - język angielski
15. mgr Dariusz Lemanowicz - historia
16. Rafał Lewandowski - przedmioty zawodowe
17. ks. mgr Szymon Lewandowski - religia
18. mgr Anita Maciejczak - język niemiecki
19. ks. mgr Sylwester Malczyk - religia
20. mgr Alicja Mechuła - biblioteka
21. mgr Krzysztof Moraczewski - wychowanie fizyczne
22. mgr Małgorzata Muraczewska - przedmioty ekonomiczne
23. mgr inż. Andrzej Perliński - przedmioty zawodowe
24. Marek Podlewski - przedmioty zawodowe
25. Juliusz Rosiak - przedmioty zawodowe
26. mgr inż. Wojciech Rudziński - przedmioty zawodowe
27. mgr inż. Andrzej Rybka - przedmioty zawodowe
28. mgr Łukasz Sawicki - nauka jazdy
29. mgr Barbara Stanna - pedagog
30. mgr Aleksandra Stanuch - geografia
31. Jerzy Śpibida - przedmioty zawodowe
32. mgr Monika Trzebińska - psycholog
33. mgr Anna Włodarska - język angielski
34. mgr inż. Elżbieta Woźniak - przedmioty zawodowe
 


Pracownicy administracji

 1. Anna Rembiałkowska - księgowość
 2. Karolina Rudzińska - sekretariat
 3. Aneta Gdańska - kadry


Pracownicy obsługi szkoły

 1. Janina Jóźwiak
 2. Bożena Rzepecka
 3. Bożena Sicińska
 4. Piotr Stachniuk
 5. Bartłomiej Cieszykowski