Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

zjazd abs 01072017      W sobotę 1 lipca 2017 r. odbył się kolejny Zjazd Absolwentów naszej szkoły. Uroczystość zainaugurowana została mszą św. sprawowaną w intencji zmarłych uczniów, nauczycieli i pracowników, a także za pomyślność i dalszy rozwój placówki. Celebransem był dawny nasz prefekt, a obecnie proboszcz parafii Broniewo, ks. Zbigniew Raj, który wygłosił także stosowną homilię. Po mszy przed kościołem wykonana została wspólna fotografia, a część przybyłych na uroczystość osób udała się na cmentarz celem złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy na grobach zmarłych pedagogów.
Później wszyscy spotkali się w budynku głównym przy ul. Kazimierza Wielkiego. Tam przy kawie, herbacie i specjalnie na tę okazję upieczonych w szkolnych pracowniach żywienia ciastach, zaczęły się rozmowy, wspomnienia, oglądanie wyłożonych kronik, gdzie udokumentowano najważniejsze momenty w dziejach placówki od 1974 r. do chwili obecnej. Po spotkaniach kameralnych z wychowawcami w klasach zebrano się w auli, by wspólnie obejrzeć filmy i prezentacje o szkole, a także podzielić się wspomnieniami i zaprezentować swoją drogę życiową. Jednym z ostatnich punktów programu zjazdu było zwiedzenie szkolnej izby tradycji. Szkoda, że ilość przybyłych absolwentów nie była oszałamiająca. Najliczniej dopisali pierwsi absolwenci technikum żywienia i gospodarstwa domowego, którzy ukończyli szkołę w roku 2002. Ci, którzy na zjazd przybyli, na pewno tego nie żałują. Obdarowani publikacją o szkole zgodnie zadeklarowali, iż z przyjemnością przyjadą na kolejne spotkania po latach.
P1590504.jpgP1590508.jpgzjazd_abs_01072017.jpgP1590509.jpgP1590511.jpgP1590398.jpgP1590443.jpgP1590391.jpgP1590436.jpgP1590431.jpgP1590471.jpgP1590467.jpgP1590412.jpgP1590387.jpgP1590420.jpgP1590389.jpgP1590479.jpgP1590437.jpgP1590390.jpgP1590442.jpgP1590388.jpgP1590482.jpgP1590485.jpgP1590454.jpgP1590428.jpgP1590426.jpgP1590466.jpgP1590457.jpgP1590450.jpgP1590382.jpgP1590410.jpgP1590419.jpgP1590408.jpgP1590474.jpgP1590448.jpgP1590499.jpgP1590393.jpgP1590463.jpgP1590416.jpgP1590458.jpgP1590500.jpgP1590383.jpgP1590451.jpgP1590456.jpgP1590496.jpgP1590491.jpgP1590407.jpgP1590409.jpg