Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Rubinowy Jubileusz Zespoł Szkół w Kowalu

jubileusz 40lat zsk       Dnia 17 października 2014 r. w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu bardzo uroczyście obchodzono 40-lecie działalności tej dobrze zasłużonej dla terenu Kujaw wschodnich placówki oświaty rolniczej. Całość rozpoczęła się od mszy św., a następnie, już w auli szkolnej, dyrektor Wojciech Rudziński powitał licznie zgromadzonych gości. Wśród nich byli m.in. poseł Zbigniew Sosnowski, naczelnik wydziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Joanna Cichacka, Wojciech Gregorczyk - dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Wicestarosta Włocławski - Roman Gołębiewski, Zygmunt Grudny - dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie, wicedyrektor Agencji Rynku Rolnego Odział Terenowy w Bydgoszczy Aleksander Nowakowski oraz przedstawiciele: Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, agencji, instytucji i organizacji rolniczych z naszego regionu, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest MRiRW, dyrektorzy okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Następnie wicedyrektor szkoły Arkadiusz Ciechalski przedstawił historię i współczesne oblicze szkoły podkreślając jej rosnący prestiż, który wynika z dobrej pracę nauczycieli i uczniów, gdyż uzyskują oni wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych oraz w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, czego potwierdzeniem jest zdobycie Złotej Statuetki, czyli I miejsce wśród 45 szkół rolniczych podległych MRiRW. Młodzież ma zapewnione dobre warunki do kształcenia zawodowego, które jest realizowane w oparciu o własne pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt i maszyny warsztaty oraz przyszkolne gospodarstwo, gdzie prowadzona jest uprawa roślin zgodnie z wymaganiami programu nauczania. Szkoła dzięki posiadaniu własnych autokarów organizuje dużo wyjazdów studyjnych do przodujących w branży przedsiębiorstw, instytucji, zakładów naukowych oraz na wystawy i pokazy rolnicze, żywieniowe i turystyczne. Placówka posiada własną pasiekę, którą zajmują się uczniowie pod opieką nauczycieli. Ucząca się w szkole młodzież od kilkunastu lat wyjeżdża na zagraniczne praktyki i staże do Niemiec, Holandii i Danii korzystając z programów UE: Leonardo da Vinci i Erasmus +. Placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Gdańsku, dlatego też uczniowie na miejscu mogą zdawać egzaminy zawodowe we wszystkich nauczanych kwalifikacjach. Mówca zwrócił także uwagę, że szkoła jest nastawiona na bliską współpracę z lokalnym środowiskiem oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rolnictwa i szeroko rozumianej sfery okołorolniczej, np. jej współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat.
Ważną częścią uroczystości były życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenie odznaczeń resortowych i nagród. Później nastąpiła część artystyczna: popisy wokalne solistów i szkolnego chóru, przygotowanego pod kierunkiem Stanisława Kulawiaka oraz pełna humoru inscenizacja obrzędowa z życia dawnej wsi pn. „Kiszenie kapusty" wyreżyserowana przez Monikę Chabasińską. Później goście mogli zwiedzić Szkolną Izbę Pamięci, która została zorganizowana na zaadaptowanym specjalnie na ten cel poddaszu. Całość uroczystości wieńczył wykwintny obiad przygotowany pod okiem byłej dyrektor szkoły – Jadwigi Andrzejewskiej.

Arkadiusz Ciechalski
(„Wieś Kujawsko-Pomorska", nr 162, XII 2014, s. 33)
 

Jubileusz XXXV-lecia Zespołu Szkół w Kowalu

W piątek 16 października br. obchodziliśmy uroczyście JUBILEUSZ XXXV-lecia naszej szkoły. Na tę okoliczność przybyli znamienici goście: Wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Stypińska, członek Zarządu Województwa Kuj.-Pom. Franciszek Złotnikiewicz, Starosta Włocławski Jan Ambrożewicz, Burmistrz Kowala Eugeniusz Głembiewski z Przewodniczącym Rady Miasta Markiem Pińkowskim, Z-ca Wójta Gminy Kowal Hanna Karwowska z Przewodniczącym Rady Gminy Edwardem Dominikowskim, Dziekan i proboszcz kowalski, ks. kanonik Piotr Głowacki, Prorektor WSHE z Włocławka dr Marek Stefański, Dyrektor ODR w Minikowie Oddział w Zarzeczewie Zygmunt Grudny, Sekretarz Generalny Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego dr Zdzisław J. Zasada, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i instytucji podległych Starostwu Powiatowemu we Włocławku, Dyrektorzy kowalskich placówek oświatowych, przedstawiciele urzędów i firm współpracujących ze szkołą oraz nauczyciele, pracownicy rodzice i uczniowie.

» czytaj więcej
 

Jubileusz XXX-lecia Zespołu Szkół w Kowalu

14 października br. Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego Kowalu świętował jubileusz 30 lecia swej działalności. Uroczystość połączona była również z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

» czytaj więcej
 

XXV lat Szkoły Rolniczej w Kowalu

15 października Zespół Szkół Rolniczych w Kowalu obchodził srebrny jubileusz swego istnienia. w uroczystościach udział wzięły władze organu prowadzącego szkołę, czyli Starostwa Powiatowego we Włocławku, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, sejmiku naszego województwa, burmistrz i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół rolniczych b. woj. włocławskiego, dyrektorzy gimnazjów i szkół podstawowych z rejonu funkcjonowania szkoły, miejscowe duchowieństwo, rodzice młodzież i słuchacze szkoły.

» czytaj więcej

 

XX lat Szkoły Rolniczej w Kowalu

14 bm. w Dzień Edukacji Narodowej, odbyły się w Zespole Szkół Rolniczych w Kowalu uroczystości związane z XX-leciem istnienia tej placówki. Specjalnym aktem Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nadało szkole imię Kazimierza Wielkiego, a absolwenci i instytucje wspierające szkołę ufundowały piękny sztandar. w tym podniosłym dla całej wspólnoty szkolnej święcie uczestniczyli licznie zebrani sympatycy szkoły i goście, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, tj. Dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Techniki – dr Jan Kowalski, główny wizytator – dr Józef Kobyłecki, wojewoda włocławski – Kazimierz Tułodziecki, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej UW we Włocławku – Zbigniew Lewandowski, dyrektorzy szkół rolniczych woj. włocławskiego, miejscowe duchowieństwo, przedstawiciele władz samorządowych i zakładów współpracujących z ZSR w Kowalu.

» czytaj więcej