Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

 • szeroka oferta edukacyjna zapewniająca zdobycie wykształcenia ogólnego — w tym zdania matury oraz zawodowego na poziomie szkoły zasadniczej i technikum;
 • bardzo dobra baza lokalowa i dydaktyczna, na którą składają się 3 budynki, tj. gmach przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 przeznaczony w całości na zajęcia teoretyczne, budynek przy ulicy Kołłątaja 11 przeznaczony na zajęcia praktyczne i nauki zwodu z zakresu żywienia oraz budynek warsztatowo-garażowy przy ul. Konopnickiej 64. Ponadto posiadamy gospodarstwo pomocnicze wyposażone w pojazdy i maszyny rolnicze;
 • wysoko wykwalifikowana, życzliwa, otwarta na ciekawe inicjatywy i w dużym stopniu młoda kadra nauczycielska;
 • praca wychowawcza wspomagana jest przez pedagoga szkolnego;
 • dobrze wyposażone 2 pracownie w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, biblioteka z centrum multimedialnym; pracownie do szkolenia żywieniowców, mechaników i rolników
 • szkoła posiada własne warsztaty wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia
 • szkolny autokar pozwala na organizowanie wycieczek, wyjazdów edukacyjnych na targi, wystawy itp.
 • szkoła imożliwia odbywanie praktyk zawodowych w znanych firmach i instytucjach na terenie Polski i zagranicą (Niemcy, Dania);
 • rozwijanie zainteresowań: ekonomicznych, sportowo-turystycznych, ekologicznych i artystycznych;
 • bezpłatne szkolenia przygotowujące do uzyskania prawa jazdy na samochód osobowy, ciągnik, kombajn;
 • możliwość uzyskania różnych form pomocy stypendialnej
 • nauka języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego prowadzona w małych grupach;
 • uczestnictwo w zajęciach „Zielonej Szkoły” w górach i nad morzem;
 • przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, żywieniowych, ekologicznych, wiedzy o regionie, wiedzy i umiejętności rolniczych na szczeblu okręgowym i centralnym. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zdobycia indeksów na wyższe uczelnie;
 • dobra lokalizacja (dworzec PKS naprzeciw szkoły);
 • sklepik uczniowski;
 • szkoła objęta jest monitoringiem;
 • uczniowie mają do dyspozycji indywidualne szafki;
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań regionalnych, etnograficznych, biznesowych, ekologicznych, sportowych, muzycznych, pracy w szkolnych kołach Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Czerwonego Krzyża, w Klubie „Euro”, w spółdzielni uczniowskiej, w redagowaniu gazetki „Echo Szkoły”;
 • możliwość odbywania praktyk w okolicznych instytucjach i firmach, a także atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych, np. w Funce (Bory Tucholskie);
 • możliwość współpracy z ośrodkami akademickimi i uczelniami wyższymi poprzez branie udziału w seminariach uczniowskich, sympozjach naukowych, prelekcjach, konkursach itp.;
 • bliskie kontakty i efektywne uczestnictwo w działaniach instytucji i organizacji takich jak: Kujawsko-Pomorski Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie (organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji, konkursów, udział w czerwcowych „Dniach Otwartych Drzwi”), Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą (organizacja zebrań, kursów, pokazów), Domami Pomocy Społecznej w Kowalu, Kurowie, Wilkowiczkach i Rzeżewie (praktyki opiekuńczo-wychowawcze i żywieniowe, wolontariat), Gostynińsko Włocławskim Parkiem Krajobrazowym w Kowalu Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej (prelekcje, szkolenia, konferencje, publikacje, wycieczki dydaktyczne, sprzątanie świata itp.), Kujawsko-Dobrzyńskim Parkiem Etnograficznym w Kłóbce (degustacje kulinarne, inscenizacje ludowych obrzędów);