Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu