Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Oferta edukacyjna na rok szkolny
2017/2018
Szkoły dzienne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia:
- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
- rolnik
- kucharz
- piekarz
- cukiernik

Technikum - 4 letnie:
- technik agrobiznesu
- technik rolnik
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik turystyki wiejskiej
Szkoła zaoczna
Szkoła Policealna 2-letnia:
- technik turystyki wiejskiej
Kurs kwalifikacyjny
- R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
- R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
- R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
- kursy rolnicze i żywieniowe
Szkoła prowadzi kursy na prawo jazdy samochodem, ciągnikiem, kombajnem, kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Uczniowie realizują praktyki zawodowe w kraju i za granicą (Niemcy).