Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1570936      Kolejny rocznik opuścił mury Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste pożegnanie klas czwartych. Żegnaliśmy klasę IV Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, której wychowawczynią była mgr Iwona Daniel i klasę IV Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik z wychowawcą mgr Anną Andrzejewską. Uroczysta akademia została przygotowana przez klasy III – TŻ i TMR/TR wraz z wychowawcami – mgr Aleksandrą Stanuch i mgr Moniką Chabasińską. W wydarzeniu wzięli udział ich młodsi koledzy, grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Wojciech Rudziński swoim przemówieniem.
Następnie wręczono nagrody dla najzdolniejszych absolwentów oraz dyplomy i upominki za udział w konkursach i pracę na rzecz szkoły. Po zakończeniu oficjalnej części rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez panią Monikę Chabasińską w wykonaniu klas III. Żartobliwe epizody z uczniowskiej codzienności na pewno na długo utkwią w pamięci absolwentów. Odsyłamy do obejrzenia galerii zdjęć, a maturzystom życzymy połamania piór na czekającym ich już za kilkanaście dni egzaminie maturalnym. Powodzenia.
P1570998.jpgP1570975.jpgP1570964.jpgP1570980.jpgP1570987.jpgP1570989.jpgP1570958.jpgP1570974.jpgP1570990.jpgP1570997.jpgP1570999.jpgP1570988.jpgP1570986.jpgP1570981.jpgP1570962.jpgP1570982.jpgP1570985.jpgP1570968.jpgP1570979.jpgP1570977.jpgP1570994.jpgP1570993.jpgP1570969.jpgP1570967.jpgP1570960.jpgP1570984.jpgP1570983.jpgP1570992.jpgP1570995.jpgP1570971.jpgP1570976.jpgP1570978.jpgP1570947.jpgP1570940.jpgP1570951.jpgP1570941.jpgP1570934.jpgP1570953.jpgP1570954.jpgP1570939.jpgP1570945.jpgP1570942.jpgP1570952.jpgP1570936.jpgP1570938.jpgP1570944.jpg