Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1570849    W dniu 24 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona patronowi, którym od 1994 roku jest Kazimierz Wielki – Król Polski, ostatni z rodu Piastów. Akademia rozpoczęła się od rozdania przez p. Annę Andrzejewską nagród dla uczniów za udział w Szkolnej Olimpiadzie Wiedzy o Patronie. I miejsce zdobył uczeń klasy IV Technikum kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa – Adam Wiśniewski, II miejsce uczennica klasy IV Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – Justyna Kłys, zaś III miejsce zdobyli 2 uczniowie: Miłosz Piecyk – z klasy I TŻ i Maciej Majewski – uczeń klasy I Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
    Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i słodki upominek. Nagrodzone zostały również miejsca IV i V. Odpowiednio uzyskali je Damian Piotrowski z klasy III TMR i Dominik Jabłoński z klasy II TMR. Akademię uświetnił występ szkolnego chóru, który zaprezentował miedzy innymi hymn Kowala. Uczniowie klasy I TMR Rafał Zieliński i Marceli Skalski przedstawili postać Króla Kazimierza Wielkiego, jego zasługi dla Polski i najważniejsze wydarzenia Związane z jego jakże barwnym życiem. Akademię zakończyła sesja zdjęciowa, w której wzięli udział wszyscy uczniowie biorący udział w olimpiadach klasowych, uczniowie nagrodzeni oraz nauczyciele i dyrekcja szkoły.
P1570864.jpgP1570863.jpgP1570858.jpgP1570856.jpgP1570851.jpgP1570847.jpgP1570849.jpgP1570872.jpgP1570850.jpgP1570857.jpgP1570859.jpgP1570862.jpgP1570865.jpgP1570848.jpgP1570854.jpgP1570853.jpgP1570868.jpgP1570866.jpgP1570861.jpgP1570860.jpgP1570867.jpgP1570852.jpgP1570855.jpg