Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

p1360699          Dnia 20-go lutego br. w naszej szkole odbyło się szkolenie na temat warunków uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału kategorii „elitarny” lub „kwalifikowany” w ramach pomocy dla rolnictwa w 2013 roku. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy w osobach: Jerzy Rajczyk – kierownik Sekcji Informacji i Promocji oraz Marcin Kurasz – kierownik Sekcji Kwotowania Mleka. Po szkoleniu uczniowie sprawdzili w praktyce przyswojoną wiedzę wypełniając wnioski o wcześniej omawianą dopłatę.

Czytaj więcej...

P1360576             Dnia 15 lutego 2013 r. po raz kolejny do Kowala zawitał ambulans do pobierania krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy - Terenowego Oddziału we Włocławku. Jak cennym darem jest krew chyba już nikomu nie trzeba przypominać. Wiedzą o tym także uczniowie naszej szkoły, którzy i tym razem bardzo licznie włączyli się w akcję zorganizowaną z inicjatywy p. Dawida Ciemskiego – wychowawcy Młodzieżowego Klubu Puchatek.
Na uwagę zasługuje fakt, że na 56 osób, które zgłosiły się aby oddać krew, aż 21 osób to uczniowie naszej szkoły.

Czytaj więcej...

p1360669     Chociaż nieco spóźnione, to jednak bardzo wesołe były walentynki zorganizowane w naszej szkole, w poniedziałek 18 lutego. Klasa III TŻ i TMR, która zajęła się organizacją imprezy, nie tylko przypomniała genezę tego coraz bardziej popularnego święta, ale również wprawiła w dobry nastrój nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursach. Nie zabrakło konkurencji sportowych, wspólnego śpiewania znanych piosenek o miłości, walentynkowej poczty. W tym wyjątkowym dniu, nawet najbardziej wstydliwi, mogli wyznać swoje uczucia. Zachęcamy do odwiedzenia naszej galerii, aby jeszcze raz przypomnieć sobie te wyjątkowe chwile spędzone w gronie przyjaciół.

Czytaj więcej...

p1360532       W dniu 14 lutego 2013 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie odbyło się podsumowanie etapu oddziałowego tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”. Goście przywitali uczniów i opiekunów muzyką wykonywaną przez uczniów ucharakteryzowanych na kapelę zapustną, która później dała również popis swoich możliwości podczas występów artystycznych. Po wystąpieniach Prezesa Oddziału Kujawskiego PTTK, Lecha W. Krajewskiego i dyrektora kruszyńskiej szkoły, Andrzeja Nowackiego ogłoszone zostały wyniki konkursu.

Czytaj więcej...

p2110001          12 lutego 2013 r. uczniowie klasy II Technikum, zaproszeni przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, brali udział w uroczystościach upamiętniających150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ten niepodległościowy zryw, uświęcony krwią tysięcy Polaków, poległych w walkach i zesłanych na Syberię, jest jasną kartą w historii naszego narodu. Bezsporne znaczenie historyczne i patriotyczne tego wydarzenia jest powodem rocznicowych obchodów.


Czytaj więcej...