Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Polish Food1          Zdjęcia z przeprowadzonej w naszej placówce jesienią 2012 r. kampanii pn. „Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole 2012" zostały opublikowane w edycji Winter 2012 – 2013 czasopisma „Polish Ford". Jest to anglojęzyczny kwartalnik wydawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, naszym organem prowadzącym. Jego dystrybucją na świecie zajmują się polskie placówki dyplomatyczne. Można go znaleźć także na stronach ministerstwa rolnictwa i wspomnianej wyżej agencji.
Artykuł Małgorzaty Książyk, dyrektorki biura prasowego MRiRW, który prezentował przebieg kampanii promującej spożywanie żytniego chleba na zakwasie w szkołach podległych ministrowi rolnictwa zilustrowany jest dwoma zdjęciami.

Czytaj więcej...

P1360845          W dniu 5 marca 2013 r. pracownicy szkoły i osoby z naszą placówką współpracujące wyjechały do Teatru Muzycznego „Roma" w Warszawie na głośną produkcję musicalową – „Deszczową piosenkę" w inscenizacji Wojciecha Kępczyńskiego i w nowym tłumaczeniu Daniela Wyszogrodzkiego. Jest to sceniczna wersja jednego z najbardziej znanych amerykańskich filmów muzycznych z kultową sceną, kiedy to Gene Kelly śpiewa tytułową piosenkę, tańcząc w deszczu.
Rzecz rozgrywa się w środowisku filmowym Hollywood pod koniec lat 20, a widzowie są świadkami narodzin kina dźwiękowego.

Czytaj więcej...

P1360406          Młodzież naszej szkoły wraz ze szczególnie uzdolnioną sportowo częścią kadry nauczycielskiej brała udział w wielu rozgrywkach sportowych w regionie. Jak co roku wystawiliśmy drużynę piłki nożnej halowej do rozgrywek o puchar Burmistrza Kowala. Drużyna ZS CKR w Kowalu zajęła bardzo wysokie III miejsce w/w turnieju. Poza tym nasza drużyna wystąpiła w halowych mistrzostwach w Choceniu, gdzie dużym zaskoczeniem był jej awans do pierwszej ligi. Poza rozgrywkami piłki nożnej halowej duży sukces odniosła żeńska drużyna naszej szkoły.

Czytaj więcej...

P1360744W dniu 4 marca 2013 r. odbyła się akademia szkolna z okazji Dnia Patrona Szkoły – Kazimierza Wielkiego. Program całej uroczystości przygotowała młodzież z klasy III i IV technikum pod opieką nauczycieli: D. Lemanowicza, A. Andrzejewskiej i R. Jankowskiego. Młodzież szkolna miała możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii, uczestnicząc w konkursie wiedzy o patronie. Jednak uczniowie postanowili, że Dzień Patrona będzie dniem nietypowym. Trudno jest bowiem zapamiętać „suchą wiedzę" na temat Kazimierza Wielkiego. Apel przybrał więc formę rozrywkową.

Czytaj więcej...

P1360716        W piątek 1 marca 2013 r. klasa II technikum w ramach działalności Koła Miłośników Regionu udała się na wycieczkę do Włocławka. Celem wyjazdu było przede wszystkim obejrzenie okolicznościowej wystawy zorganizowanej z okazji przypadającej w bieżącym roku okrągłej rocznicy wybuchu powstania 1863-1864 pn. Z kości naszych powstaną mściciele. 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego na Kujawach". Dzięki uprzejmości kierownika tegoż muzeum, mgra Tomasza Wąsika, uczniowie mogli zapoznać się z unikatowymi eksponatami znajdującymi się nie tylko na tej wystawie, ale również wysłuchać lekcji muzealnej prezentującej zbiory zgromadzone we wszystkich salach wystawowych muzeum ulokowanego w dwóch kamienicach przy Starym Rynku.

Czytaj więcej...