Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

mecz anwilu 1       Uczniowie naszej szkoły przekonali się, iż zachowania prospołeczne opłacają się. Osoby, które oddawały krew w ramach akcji Honorowego Oddawania Krwi wyjechały wraz z członkami Świetlicy Profilaktycznej Klubu Puchatek na mecz Anwil Włocławek – Start Gdynia. Mecz odbył się 8 marca b.r. we Włocławku. Wyjazd był sponsorowany przez Burmistrza Miasta Kowal, pana Eugeniusza Gołembiewskiego.


Czytaj więcej...

inny swiat          Na to pytanie 13 marca 2013 r. próbowali sobie odpowiedzieć uczniowie klas II i III technikum. W auli WSHE we Włocławku aktorzy Agencji Artystycznej „Joanna" zaprezentowali przedstawienie, które powstało na podstawie powieści Gustawa Herlinga- Grudzińskiego. Spektakl był niezwykle interesujący, chociażby z uwagi na fakt, że łagry sowieckie, życie i śmierć więźniów, okrutny obraz obozowej rzeczywistości dla wielu młodych ludzi stanowił jedynie zamierzchłą historię, a heroiczna walka o przetrwanie w skrajnych warunkach zapisywała się wyłącznie w uczniowskich zeszytach. Ciekawym zabiegiem artystycznym okazał się sposób opowieści, oparty o cnoty Boskie: Wiarę, Nadzieję i Miłość. Aktorom udało się przekonać młodzież, że obozy pracy zupełnie zmieniły pojęcia dotyczące religii, stosunku do bliźniego, zdławiły nadzieję na lepsze jutro. Więźniowie łagrów - jeśli przeżyli - już nigdy nie powrócili do normalnej egzystencji, do sposobu postrzegania świata i drugiego człowieka. Dramat ofiar stalinowskiego systemu podkreślały i dopełniały utwory Antoniny Krzysztoń - wokalistki zaliczanej do nurtu poezji śpiewanej. Po powrocie uczniowie zgodnie stwierdzili, że przedstawienie wywarło na nich duże wrażenie i lepiej zrozumieją zapis obozowych doświadczeń G. Herlinga-Grudzińskiego.
DSC01800          Dnia 6 marca 2013 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie odbył się regionalny konkurs „Prezentacja potraw staropolskich z aranżacją stołu". Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i gospodarstw domowego, Karolina Maślanka i Ewelina Stanisławska, pod bacznym okiem nauczycielek bloku żywienia Iwony Daniel i Andżeliki Kopczyńskiej. Zespół naszej szkoły przygotował potrawy z dziczyzny: „Zupę świąteczną z bażanta" i „Gulasz z sarny".
 
 
 

Czytaj więcej...

P3010006           Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy szkół wieczorowych, zaocznych oraz kursu – rolnik, dnia 02.03. br. kolejny raz gościliśmy przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy w osobach: dyrektora ARR Tadeusza Zaborowskiego i kierownika Sekcji Informacji i Promocji - Jerzego Rajczyka .
Pan dyrektor T. Zaborowski zapoznał z zakresem działalności ARR w latach 2004-2012 w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Poruszył zagadnienia z obszaru:
• interwencji na rynkach rolnych
• promocji produktów rolnictwa ekologicznego
• wspierania konsumpcji np. „Szklanka mleka, „Owoce w szkołach"
• obszaru odnawialnych źródeł energii
• współpracy z zagranicą.
Pan J. Rajczyk natomiast zapoznał uczestników z procedurami dotyczącymi dopłat do materiału siewnego i sadzonkowego. Słuchacze otrzymali bagaż wiedzy teoretycznej na podstawie której mogli praktycznie wypełnić taki wniosek. Powyższe spotkanie rozszerzyło i pogłębiło posiadaną już wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z tego obszaru.

Czytaj więcej...

DSC01686          W dniach 28.02-2.03.2013 r. nauczycielki z bloku żywienia Iwona Daniel, Andżelika Kopczyńska i Ewa Perlińska wzięły udział w seminarium zorganizowanym przez KCER w Brwinowie pt. „Kuchnia kresowa – promowanie produktu regionalnego." Seminarium rozpoczęłyśmy od zapoznania się z bazą dydaktyczną SZCKR w Suwałkach. W Wiżajnach smakowałyśmy wspaniałych serów podpuszczkowych oraz chleba parzonego na zakwasie. Te regionalne produkty ze względu na swój niepowtarzalny smak robią międzynarodową karierę.

Czytaj więcej...