Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1590203      W naszej szkole ponad 200 uczniów i słuchaczy zdawało w sesji letniej (czerwiec-lipiec) egzaminy zawodowe. Szkoła ta jest ośrodkiem egzaminacyjnym od samego początku funkcjonowania tej nowej formuły przeprowadzania egzaminów zawodowych. Składają się one z części pisemnej i praktycznej. Tegoroczny egzamin pisemny odbywał się 20 czerwca, zaś egzaminy praktyczne trwały do 7 lipca, najczęściej w 3 sesjach o godz. 8.00, 12,00 i 16.00. Egzamin przeprowadzała Komisja składająca się z 3 osób, w tym egzaminatora wytypowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Podczas każdej sesji zdawało 3 uczniów/słuchaczy, wykonując wylosowane zadania praktyczne. Zadaniem Komisji była wnikliwa obserwacja i wypełnienie kart ocen, które zapakowane w bezpieczne koperty były odsyłane do OKE w Gdańsku. Po ich sprawdzeniu wyniki zostaną przesłane do szkół. Nastąpi to 28 sierpnia br.

Czytaj więcej...

P1590651     Zakończyło się kształcenie i zdawanie egzaminów zawodowych przez pierwszych w historii naszej szkoły kursantów pszczelarstwa. Była ich dość duża grupa. Warto wspomnieć, iż rozpoczęło naukę 49 osób, a ukończyło 41. Słuchacze dojeżdżali na zajęcia z okolic Kutna, Koła, Włocławka, Gostynina czy Brodnicy, gdyż żadna inna placówka nie prowadzi takich kursów w tamtych rejonach. Reprezentowali różnoraki przekrój zawodowy i wiekowy. Łączyła ich wspólna pasja pszczelarska. Dzięki zaangażowaniu wysokiej klasy specjalistów, m.in. Marka Podlewskiego, kursanci wynieśli wysoki poziom wiedzy i zdobyli poważne umiejętności zawodowe. Brali udział w rozmaitych imprezach pszczelarskich, np. Święto Miodu, Dzień Pszczelarza.

Czytaj więcej...

zjazd abs 01072017      W sobotę 1 lipca 2017 r. odbył się kolejny Zjazd Absolwentów naszej szkoły. Uroczystość zainaugurowana została mszą św. sprawowaną w intencji zmarłych uczniów, nauczycieli i pracowników, a także za pomyślność i dalszy rozwój placówki. Celebransem był dawny nasz prefekt, a obecnie proboszcz parafii Broniewo, ks. Zbigniew Raj, który wygłosił także stosowną homilię. Po mszy przed kościołem wykonana została wspólna fotografia, a część przybyłych na uroczystość osób udała się na cmentarz celem złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy na grobach zmarłych pedagogów.

Czytaj więcej...

20170702 123039      Jak co roku, pomimo tego, że rozpoczęły się wakacje, młodzież naszej szkoły uczestniczyła w XXII Międzynarodowe Targi AGRO-TECH w Minikowie. W dniu 2 lipca bieżącego roku nasi uczniowie III klasy Technikum kształcący się w zawodach technik rolnik i kursanci R.16 udali się na największą rolniczą wystawę północno-zachodniej Polski. Spośród kilkuset wystawców najliczniej reprezentowany był sektor techniki rolniczej. Dużym zainteresowaniem naszych uczniów cieszyła się wystawa zwierząt hodowlanych, na której były zaprezentowane rasy bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, owiec i drobiu.

Czytaj więcej...