Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1570743       W dniu 5 kwietnia 2017 r. odbyła się szkolna olimpiada wiedzy na temat naszego patrona Kazimierza Wielkiego, przygotowana przez p. Annę Andrzejewską i p. Alicję Mechułę. Wzięli w niej udział reprezentanci wszystkich klas, którzy zostali wyłonieni w konkursach wiedzy o patronie na szczeblu klasowym. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat czasów Króla Kazimierza Wielkiego, jego zasługami dla kraju, polityką zewnętrzną i wewnętrzną przez niego prowadzoną, jak również wiedzą ogólną na temat naszej szkoły. Wyniki zmagań na olimpiadzie poznamy przy okazji uroczystej Akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły, która odbędzie się w kwietniu, na kilka dni przed jego urodzinami. Lista osób reprezentujących poszczególne klasy: Klasa I ZSZ Klaudia Feter, Agata Grabowska, Klasa II ZSZ Szymon Loba, Dawid Frank, Klasa III ZSZ Rutkowski Patryk, Rowiński Bartosz, Klasa I TŻ Miłosz Piecyk, Adam Lewandowski, Klasa II TŻ Patryk Wilczyński, Michał Zieliński, Klasa III TŻ Oliwia Czarniak, Justyna Czaplicka, Klasa IV TŻ Justyna Kłys, Hubert Stasiak, Klasa I TMR Rafał Zieliński, Maciej Majewski, Klasa II TMR Dominik Jabłoński, Szymon Seklecki, Klasa III TMR Damian Piotrowski, Olszewski Krzysztof, Klasa IV TMR Adam Wiśniewski, Krzysztof Dorsz.

Czytaj więcej...

IMG 20170328 101027      W dniu 28 marca 2017 r. uczniowie III klasy Technikum, kształcący się w zawodzie technik rolnik, odbyli zajęcia praktyczne dotyczące hodowli owiec, w zaprzyjaźnionym ze szkołą gospodarstwie pana Wojciecha Zawalskiego. Państwo Zawalscy utrzymują w swojej owczarni około 150 sztuk merynosa białego. Zajęcia okazały się bardzo interesujące. Uczniowie pod bacznym okiem hodowcy, przygotowywali stado do stanówki. Było przy tym zadaniu wiele zaskakujących zdarzeń i sytuacji. Dokonaliśmy również spisu maciorek przeznaczonych do rozrodu. Po pogrupowaniu samic i samców w odpowiednie grupy, uczniowie przygotowali i zadali paszę owcom. Jak każdego roku, gospodarze przekazali nam dużo ciekawej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy w owczarni. Praca przy owcach bardzo się nam spodobała – rolnik nie „baran” o owcach musi wiedzieć wszystko.

Czytaj więcej...

DSC05982      W dniu 25 marca słuchacze II klasy szkoły policealnej kształcący się w zawodzie technik turystyki wiejskiej wraz ze swoim opiekunem roku postanowili przywitać wiosnę. W tym celu udali się do Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym położonej w samym centrum Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Niegdyś niepozorna szkoła, dziś nowoczesny ośrodek dydaktyczno – rekreacyjny, który jest niewątpliwą atrakcją gminy Baruchowo. Dzięki naszej koleżance z grupy Karolinie Nowaczewskiej pracującej w tym obiekcie mieliśmy możliwość zapoznać się dokładnie z całym ośrodkiem.

Czytaj więcej...

IMG 20170325 085944      W sobotni poranek dnia 25 marca 2017 r., grupa słuchaczy z kursu pszczelarskiego oraz członkowie kowalskiego koła związku pszczelarskiego wyruszyła na doroczną imprezę pszczelarską tj.: XXV FORUM PSZCZELARZY PRZYSIEK 2017, organizowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W programie imprezy znalazły się liczne wystąpienia naukowców, pszczelarzy m.in.: „Jak mieć zdrowe pszczoły” - inż. Igor Pawłyk, mistrz pszczelarski z Niepołomic, „ Racjonalizacje w gospodarstwie pasiecznym na podstawie doświadczeń własnych”- Miroslav Sedlacek, pszczelarz z Czech, czy też „Sytuacja pszczelarstwa w Polsce - przedstawiciel Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego. W trakcie trwania Forum czynny był kiermasz sprzętu i wydawnictw o tematyce pszczelarskiej.

Czytaj więcej...

IMG 20170324 162636       Dnia 24 marca 2017 r. odbył się V Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Choceńskim Centrum Kultury. Organizatorami imprezy byli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu i Gmina Choceń. Uczestnicy festiwalu to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród nich nasza uczennica III klasy Technikum, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – Aleksandra Górniak. Festiwal odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niepowtarzalną atmosferę imprezy zapewniły utwory zaczerpnięte w filmów, wykonane przez młodych artystów. Świetny repertuar i wysoki poziom wykonanych utworów sprawił, że zarówno uczestnicy, jak i przybyli goście świetnie się bawili. Aleksandra zaśpiewała utwór grupy Blue Cafe – „My Road” z filmu „Nie kłam kochanie”. Tym razem nie zdobyliśmy podium, jednakże dzielnie reprezentowaliśmy naszą szkołę i miasto Kowal. Dziękujemy Oli za pracę, jaką włożyła w przygotowania do festiwalu i życzymy sukcesów w jego kolejnych edycjach.

Czytaj więcej...