Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

 
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu 
 
 
Statut szkoły - pobierz
 
Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018 - pobierz
 
Koncepcja pracy szkoły na lata 2015-2020 - pobierz