Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1590203      W naszej szkole ponad 200 uczniów i słuchaczy zdawało w sesji letniej (czerwiec-lipiec) egzaminy zawodowe. Szkoła ta jest ośrodkiem egzaminacyjnym od samego początku funkcjonowania tej nowej formuły przeprowadzania egzaminów zawodowych. Składają się one z części pisemnej i praktycznej. Tegoroczny egzamin pisemny odbywał się 20 czerwca, zaś egzaminy praktyczne trwały do 7 lipca, najczęściej w 3 sesjach o godz. 8.00, 12,00 i 16.00. Egzamin przeprowadzała Komisja składająca się z 3 osób, w tym egzaminatora wytypowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Podczas każdej sesji zdawało 3 uczniów/słuchaczy, wykonując wylosowane zadania praktyczne. Zadaniem Komisji była wnikliwa obserwacja i wypełnienie kart ocen, które zapakowane w bezpieczne koperty były odsyłane do OKE w Gdańsku. Po ich sprawdzeniu wyniki zostaną przesłane do szkół. Nastąpi to 28 sierpnia br.
P1590594.jpgP1590593.jpgP1590201.jpgP1590206.jpgP1590196.jpgP1590198.jpgP1590585.jpgP1590621.jpgP1590592.jpgP1590595.jpgP1590199.jpgP1590197.jpgP1590587.jpgP1590589.jpgP1590203.jpgP1590204.jpgP1590596.jpgP1590591.jpgP1590588.jpgP1590586.jpgP1590590.jpgP1590597.jpgP1590205.jpgP1590202.jpg