Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1590181      W Szkole Podstawowej w Śmiłowicach dnia 19 czerwca 2017 r. uroczyście podsumowano XI edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. W tej corocznej poetyckiej rywalizacji tym razem wzięło udział stu uczestników z ponad 30 szkół, którzy nadesłali 200 wierszy. Jury w składzie: Danuta Czerwińska–Murawska, autorka biografii Leona Stankiewicza, członkowie Związku Literatów Polskich Oddziału Warszawskiego: Marian Kustra i Jarosław Wojciechowski oraz poeta Mirosław Glazik, a także Daria Przybylska przyznało 26 nagród i wyróżnień. W komentarzach podkreślono, iż w tym roku dużo napłynęło wierszy od uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a wśród nich znalazło się wiele utworów reprezentujących nad wyraz dojrzały i wysoki poziom poetyckiej wrażliwości i kunsztu.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Julia Szczepińska II LO im. M. Kopernika we Włocławku, op. Henryk Wasilewski, II miejsce - Patrycja Daniel ZS Samochodowych im. T. Kościuszki LO im. Roberta Szumana, op. Agnieszka Pawłowska, II miejsce - Adam Sujkowski ZS Samochodowych im. T. Kościuszki Technikum Samochodowe, op. Agnieszka Pawłowska, III miejsce - Kacper Korbut IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku
Wyróżnienie specjalne przyznano Afrodycie Błaszczyk ZS im W. Reymonta w Chodczu. Ponadto wyróżnienia otrzymali uczeń naszej szkoły Dominik Broda, którym opiekowała się Barbara Stanna, a także Wiktoria Trafna III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku, op. Emilia Bordon i Bożena Górska IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku.
Warto podkreślić, iż konkurs zorganizował i prowadził pełen pasji dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach Sławomir Gwardecki, wspierany przez nauczycieli i uczniów swojej placówki. W uroczystości wziął udział m.in. wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski, Małgorzata Kowalczyk–Przybytek Dyrektor Delegatury we Włocławku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja ks. Krystian Michalak. Natomiast sponsorami nagród był Urząd Gminy Choceń, Rada Rodziców SP Śmiłowice, ks. K. Michalak oraz Janusz Borkowski – Prezes Kujawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego.
P1590174.jpgP1590141.jpgP1590190.jpgP1590134.jpgP1590125.jpgP1590186.jpgP1590157.jpgP1590181.jpgP1590150.jpgP1590132.jpgP1590147.jpgP1590140.jpgP1590107.jpgP1590187.jpgP1590156.jpgP1590189.jpgP1590158.jpgP1590124.jpgP1590123.jpgP1590115.jpgP1590160.jpgP1590184.jpgP1590152.jpgP1590120.jpgP1590136.jpgP1590131.jpgP1590143.jpgP1590192.jpgP1590138.jpgP1590176.jpgP1590103.jpgP1590121.jpgP1590182.jpgP1590185.jpgP1590154.jpgP1590145.jpgP1590194.jpgP1590139.jpgP1590101.jpgP1590090.jpgP1590100.jpgP1590098.jpgP1590096.jpgP1590093.jpg