Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1570892      W dniach 26 i 28 kwietnia 2017 r. w naszej szkole Kamil Nyckowski z Państwowej Inspekcji Pracy z Bydgoszczy przeprowadził dla uczniów szkół dziennych i słuchaczy dorosłych szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Tematyka dotyczyła czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy rolnika. Omówione zostały zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt, ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym oraz bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. Uczniowie dowiedzieli się o najczęstszych przyczynach wypadków oraz zostali przeszkoleni, w jaki sposób ustrzec się przed nimi. Prowadzący chętnie udzielał odpowiedzi na zadawane pytania. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem słuchaczy.
P1570911.jpgP1570896.jpgP1570909.jpgP1570897.jpgP1570910.jpgP1570906.jpgP1570901.jpgP1570908.jpgP1570902.jpgP1570894.jpgP1570893.jpgP1570914.jpgP1570913.jpgP1570903.jpgP1570912.jpgP1570892.jpgP1570895.jpg