Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1570743       W dniu 5 kwietnia 2017 r. odbyła się szkolna olimpiada wiedzy na temat naszego patrona Kazimierza Wielkiego, przygotowana przez p. Annę Andrzejewską i p. Alicję Mechułę. Wzięli w niej udział reprezentanci wszystkich klas, którzy zostali wyłonieni w konkursach wiedzy o patronie na szczeblu klasowym. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat czasów Króla Kazimierza Wielkiego, jego zasługami dla kraju, polityką zewnętrzną i wewnętrzną przez niego prowadzoną, jak również wiedzą ogólną na temat naszej szkoły. Wyniki zmagań na olimpiadzie poznamy przy okazji uroczystej Akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły, która odbędzie się w kwietniu, na kilka dni przed jego urodzinami. Lista osób reprezentujących poszczególne klasy: Klasa I ZSZ Klaudia Feter, Agata Grabowska, Klasa II ZSZ Szymon Loba, Dawid Frank, Klasa III ZSZ Rutkowski Patryk, Rowiński Bartosz, Klasa I TŻ Miłosz Piecyk, Adam Lewandowski, Klasa II TŻ Patryk Wilczyński, Michał Zieliński, Klasa III TŻ Oliwia Czarniak, Justyna Czaplicka, Klasa IV TŻ Justyna Kłys, Hubert Stasiak, Klasa I TMR Rafał Zieliński, Maciej Majewski, Klasa II TMR Dominik Jabłoński, Szymon Seklecki, Klasa III TMR Damian Piotrowski, Olszewski Krzysztof, Klasa IV TMR Adam Wiśniewski, Krzysztof Dorsz.
P1570740.jpgP1570747.jpgP1570748.jpgP1570746.jpgP1570742.jpgP1570745.jpgP1570744.jpgP1570743.jpg