Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

IMG 20170328 101027      W dniu 28 marca 2017 r. uczniowie III klasy Technikum, kształcący się w zawodzie technik rolnik, odbyli zajęcia praktyczne dotyczące hodowli owiec, w zaprzyjaźnionym ze szkołą gospodarstwie pana Wojciecha Zawalskiego. Państwo Zawalscy utrzymują w swojej owczarni około 150 sztuk merynosa białego. Zajęcia okazały się bardzo interesujące. Uczniowie pod bacznym okiem hodowcy, przygotowywali stado do stanówki. Było przy tym zadaniu wiele zaskakujących zdarzeń i sytuacji. Dokonaliśmy również spisu maciorek przeznaczonych do rozrodu. Po pogrupowaniu samic i samców w odpowiednie grupy, uczniowie przygotowali i zadali paszę owcom. Jak każdego roku, gospodarze przekazali nam dużo ciekawej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy w owczarni. Praca przy owcach bardzo się nam spodobała – rolnik nie „baran” o owcach musi wiedzieć wszystko.

IMG_20170328_101323.jpgIMG_20170328_100102.jpgIMG_20170328_092507.jpgIMG_20170328_100851.jpgIMG_20170328_102255.jpgIMG_20170328_100143.jpgIMG_20170328_091156.jpgIMG_20170328_100946.jpgIMG_20170328_101027.jpgIMG_20170328_100032.jpgIMG_20170328_100109.jpgIMG_20170328_091154.jpgIMG_20170328_091054.jpg