Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

j.dehnel      Niewątpliwie za najciekawsza formę popularyzacji czytelnictwa uznać należy spotkania autorskie. Korzystając z okazji nasza młodzież wzięła udział w spotkaniu z Jackiem Dehnelem poetą, prozaikiem i tłumaczem, które zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalu. W bogatym dorobku artysty wyraźnie widać pasje związane z malarstwem. Niezwykłe historie zawarte w utworach są odbiciem niesamowitej wyobraźni autora i jego ciekawych spostrzeżeń na temat świata i ludzi. Uczniowie kl. III TR/TMR mieli okazję dowiedzieć się, jak krok po kroku powstaje książka i gdzie pisarz poszukuje inspiracji. Spotkanie upłynęło w niezwykłej atmosferze. Gość chętnie i wyczerpująco odpowiadał na pytania. Była to doskonała okazja do poznania laureata wielu prestiżowych nagród literackich: Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej, czy Paszportu „Polityki”, które, jak skromnie ujął pisarz, „wzbogaciły jego CV”.